Cerere pentru Eliberarea adeverinței de renunțare

Paşaport şi/sau carte de identitate (care vor fi predate la misiunea diplomatică/oficiul consular).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu