Cerere pentru Eliberarea adeverinței de renunțare

Solicitantului i se eliberează o adeverinţă în baza Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a cererii de renunţare la cetăţenia română, de secretariatul Comisiei pentru Cetăţenie pentru persoanele cu domiciliul în România şi de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu