Cerere pentru Eliberarea adeverinței de renunțare

Pierderea cetăţeniei române prin renunţare are loc la data eliberării adeverinţei de renunţare la cetăţenia română. 

Neprezentarea solicitantului în vederea eliberării adeverinței de renunțare la cetățenia română, în termen de 6 luni de la data comunicării Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, atrage încetarea efectelor ordinului față de persoana respectivă, aceasta fiind în continuare cetăţean român.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu