Cerere pentru Apostilare/Supralegalizare prin intermediul consulatului

  • actul ce va fi apostilat/supralegalizat.
  • actul de identitate valabil (paşaport sau carte de identitate, după caz)
  • procura (dacă este cazul)

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu