Cerere pentru Apostilare/Supralegalizare prin intermediul consulatului

Apostila/supralegalizarea se aplică numai pe documente originale.

APOSTILARE

Misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României pot intermedia apostilarea anumitor tipuri de documente (acte de stare civilă şi cazier judiciar). 

Extrasele multilingve de pe actele de stare civilă privind naşterea, căsătoria sau decesul sunt scutite de procedura apostilării/supralegalizării, precum şi a traducerii şi vor putea fi utilizate ca atare în faţa autorităţilor străine din Statele-Parte la Convenţia nr.16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă, semnată la Viena, la 8 septembrie 1976.

Apostila nu se eliberează pentru documentele întocmite de către agenţii diplomatici şi consulari ai României, dacă sunt utilizate în state părţi ale Convenţiei europene privind suprimarea cerinţei legalizării pentru documentele întocmite de agenţii diplomatici şi funcţionarii consulari, adoptată la Londra, la 7 iunie 1968.

ATENŢIE! Aplicarea apostilei poate fi solicitată direct la Prefectura competentă din România de soţul/soţia titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului, inclusiv. În aceste condiţii, persoana respectivă poate solicita direct în România apostilarea documentului, fără a mai fi necesară intermedierea Consulatului. 


SUPRALEGALIZARE

Documentele care emană de la o autoritate străină (care nu a aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) şi care urmează să producă efecte juridice în România, vor trebui vizate succesiv de către:

- Autorităţile centrale ale statului care a emis documentul;
- Ministerul de Externe din ţara de origine a actului;
- Ambasada României acreditată în acel stat sau de ambasada statului emitent acreditată în România.
- Ministerul Afacerilor Externe al României, Departamentul Consular - Biroul legalizări documente.

Documentele emise de autorități române care urmează să producă efecte juridice în străinătate vor trebui supralegalizate de către Ministerul Afacerilor Externe,  Departamentul Consular - Biroul legalizări documente, iar ulterior, de către ambasada ţării respective în România sau de către ambasada României din ţara în care vor fi utilizate actele.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu