Cerere pentru Convenţie de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial

Solicitanții trebuie să prezinte următoarele acte:

  • documentele de identitate aflate în termenul de valabilitate, în original;

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu