Cerere pentru Înregistrare naștere

Declararea naşterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu.

Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai târziu de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular în a cărei circumscripţie consulară s-a produs evenimentul, la cererea scrisă a declarantului (care trebuie să indice motvele care l-au împiedicat să depună cererea în termenul legal de 30 zile).

Prenumele declarat la data înregistrării naşterii nu poate fi format din mai mult de trei cuvinte.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu