Cerere pentru Înregistrare naștere

Se eliberează certificat de naştere românesc.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu