Cerere pentru Transcriere certificat de deces străin în registrele de stare civilă române

  •  certificatul sau extrasul de deces eliberat de autorităţile străine şi traducere legalizată în limba română.

Documentul eliberat de autorităţile străine trebuie supralegalizat/apostilat sau, în funcţie de statul emitent, poate fi scutit de orice formă de legalizare. 

Documentele eliberate de statele membre ale UE sunt scutite de apostilare sau orice altă formalitate de legalizare.

Dacă traducerea este efectuată la un traducător pe plan local şi este legalizată de notarul public din statul respectiv, aceasta trebuie apostilată sau supralegalizată. 

Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat din unul din statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară, aceasta este scutită de orice altă formalitate de supralegalizare/apostilare, dacă prin dispoziţiile acestora se prevede astfel.

 Notă: Extrasul multilingv  eliberat în baza Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare Civilă  referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8    septembrie 1976, este scutit de traducere şi legalizare (Formular C-CIEC).

  • certificatul naştere şi de căsătorie al defunctului, după caz;
  • documentul din care să rezulte calitatea de cetăţean român a persoanei decedate (paşaport românesc, carte de identitate);
  • actul de identitate al persoanei care solicită înscrierea certificatului de deces;

Documentul trebuie să se afle în termen de valabilitate.

  • declaraţie din partea persoanei care declară decesul ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris sau reconstituit.

Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule!

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu