Cerere pentru Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri sub semnătură privată

Pentru legalizarea semnăturii, părțile vor prezenta exemplarele înscrisului nesemnate.

Se poate legaliza semnătura părţilor numai pe înscrisurile pentru care legea nu cere formă autentică ca o condiţie de valabilitate a actuluiConținutul înscrisului trebuie să nu fie contrar legii și bunelor moravuri.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu