Cerere pentru Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri sub semnătură privată

Pentru legalizarea semnăturii lor, părțile se prezintă personal în fața diplomatului cu atribuții consulare/funcționarului consular. Exemplarele înscrisului se prezintă diplomatului cu atribuții consulare/funcționarului consular nesemnate, urmând a fi semnate în fața acestuia.

La cererea părții, funcționarul consular poate legaliza specimenul de semnătură al persoanei care se va prezenta personal la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular și care va semna în fața acestuia.

Pentru legalizarea sigiliului, partea îl va prezenta diplomatului cu atribuții consulare/funcționarului consular care, după verificare, va întocmi încheierea de legalizare.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu