Cerere pentru Pașaport mortuar

În cazul deceselor survenite pe teritoriile statelor părți la Acordul de la Berlin din 1937 (Austria, Belgia, Cehia, Chile, R.D. Congo, Danemarca, Egipt, Elveția, Franța, Germania, Italia, Mexic, Olanda, Portugalia, România, Slovacia şi Turcia) pașapoartele mortuare se eliberează de către autoritățile locale competente, iar în cazul deceselor survenite în orice alte state, pașapoartele mortuare se emit de către misiunile diplomatice și oficiile consulare române acreditate în acele state.

Eliberarea pașaportului mortuar poate fi solicitată de persoanele interesate (rudele defunctului) sau de mandatarii acestora (după caz, de societățile de pompe funebre împuternicite să efectueze transporturile funerare).

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu