Cerere pentru Pașaport simplu electronic pentru cetățeni români minori cu vârsta sub 14 ani cu domiciliul în străinătate (valabil 3/5 ani)

Paşaportul simplu electronic este documentul de călătorie care se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Cetăţenii români minori trebuie să aibă propriul document de călătorie – NU pot fi incluşi în documentul de călătorie al părintelui/ părinţilor.

Prezenţa personală a minorului şi a părinţilor la sediul consulatului este obligatorie.

Minorul poate deţine paşaport cu domiciliul în străinătate doar dacă cel puţin unul dintre părinţi are deja paşaport cu domiciliul în străinătate sau dacă solicită, o dată cu minorul, eliberarea unui asemenea paşaport.

  • În cazul în care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre părinţi, eliberarea paşaportului simplu electronic cu menţionarea statului de domiciliu se face numai cu acordul celuilalt părinte privind schimbarea domiciliului minorului. Declaraţia de acord privind schimbarea domiciliului minorului trebuie să fie autentificată, în ţară, de notarul public, iar în străinătate de consulatele României ori, dacă au fost încheiate la autorităţile străine competente, să îndeplinească în mod corespunzător condiţiile de apostilare/ supralegalizare.
  • Emiterea paşaportului simplu electronic în cazul în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la stabilirea domiciliului minorului ori unul dintre părinţi se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată, care se pronunţă în condiţiile legii.

Valabilitatea paşaportului:

  • 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani;
  • 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.
Valabilitatea paşaportului nu poate fi prelungită.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu