Cerere pentru Certificarea faptului că o anumită persoană s-a prezentat în urma unei notificări sau somații la o anumită zi și oră la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular

În vederea efectuării unei astfel de certificări notariale, este necesar ca solicitantul să se prezinte personal în faţa consulului, la sediul consulatului, și să facă dovada existenței unei somații sau a unei notificări oficiale din partea unor autorități sau a altor instituții publice.

Această certificare notarială poate fi solicitată de către o parte interesată. Certificarea nu poate fi efectuată, în cazul în care se constată că procedura de comunicare a somației sau a notificării nu a fost legal îndeplinită.

Dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru efectuarea certificării notariale, dar solicitantul / persoana somată sau notificată este împiedicată să se prezinte la sediul consulatului din motive temeinic justificate, care sunt probate prin documente oficiale (de exemplu: adeverințe medicale care atestă imobilizarea la pat din cauza stării de sănătate sau înscrisuri care dovedesc că persoana în cauză este supusă unor măsuri / sancțiuni privative de libertate), se poate solicita consulului deplasarea la locul unde se află solicitantul / persoana somată sau notificată, în vederea prestării serviciului consular de certificare.

Se impune identificarea solicitantului / persoanei notificate sau somate pe baza unui document de identitate aflat în termenul de valabilitate.

Prezenta procedură poate fi îndeplinită la cererea unor persoane fizice străine numai dacă certificarea notarială efectuată de consulat urmează a fi utilizată în România, iar reglementările legale ale statului de reședință și acordurile bilaterale în vigoare nu se opun.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu