Cerere pentru Certificarea faptului că o anumită persoană s-a prezentat în urma unei notificări sau somații la o anumită zi și oră la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular

Cererea de prestare a serviciului consular poate fi depusă și înregistrată la consulat numai dacă este însoțită de toate documentele necesare şi dacă sunt îndeplinite toate condițiile legale corespunzătoare.

Consulul procedează mai întâi la identificarea solicitantului / persoanei notificate sau somate.

Declaraţia persoanei somate sau notificate se consemnează în încheierea de certificare, care se semnează de către consul și de către părțile interesate. În cazul refuzului de a face declaraţii sau de a semna, precum şi în caz de neprezentare a persoanei somate sau notificate, se va face o menţiune corespunzătoare în încheierea de certificare.

Serviciul consular în cauză se prestează, de regulă, pe loc (în ziua depunerii cererii).

Durata soluționării poate fi influențată de volumul solicitărilor de servicii consulare și de eventualele situații de urgență înregistrate în ziua depunerii cererii.

Încheierea de certificare notarială se redactează în numărul de exemplare dorit de solicitant, la care se adaugă un exemplar destinat păstrării în arhiva misiunii diplomatice / oficiului consular.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu