Cerere pentru Certificarea faptului că o anumită persoană s-a prezentat în urma unei notificări sau somații la o anumită zi și oră la sediul misiunii diplomatice/oficiului consular

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest serviciu se prestează cu titlu gratuit.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu