Cerere pentru Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III (conform Art.11)

  • Paşaport/Buletin sau carte de identitate (original şi copie legalizată, cu traducere legalizată în limba română, dacă este cazul);
  • Cazier judiciar din străinătate din ţara de cetăţenie, de ex. Republica Moldova şi din ţara de reşedinţă (original, cu traducere legalizată în limba română, dacă este cazul);
  • Acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, deces sau divorţ) pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români (apostilate/supralegalizate, original și copie legalizată, cu traducere legalizată în limba română);
  • Patru fotografii color, de dată recentă, 3,5 cm x 4,5 cm;
  • Acte de stare civilă pentru minori ai solicitantului, dacă este cazul (apostilate/supralegalizate, original și copie legalizată, cu traducere legalizată în limba română);
  • Acordul părinţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dacă este cazul (declaraţie autentificată la notar sau la consulat);
  • Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru redobândirea cetăţeniei române (declaraţie autentificată la notar sau la consulat);
  • Patru fotografii color de dată recentă, 3,5 x 4,5 cm, ale copiilor minorilor incluşi în cerere.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu