Cerere pentru Redobândirea cetățeniei române - pentru persoanele care au fost cetățeni români, dar au pierdut cetățenia română din motive neimputabile lor sau cărora această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III (conform Art.11)

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest serviciu se prestează cu titlu gratuit.

Serviciile consulare efectuate în vederea completării dosarului care însoţeşte cererea (legalizarea copiilor şi a traducerilor, autentificarea declaraţiilor) sunt gratuite.

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu