Cerere pentru Testamente

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, acest serviciu se prestează cu titlu gratuit.

Înscrierea testamentului în Registrul Național Notarial de Evidență a Liberalităților se efectuează cu perceperea tarifului de publicitate notarială în cuantum de 3 euro, sau echivalentul în moneda locală.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu