Cerere pentru Pașaport simplu temporar pentru cetățeni români majori cu domiciliul în străinătate (valabil 1 an)

Documente necesare:

 • paşaportul anterior, dacă acesta există;
 • certificate de stare civilă româneşti:
  • naștere
  • căsătorie (pentru persoanele căsătorite)
  • deces al soţului sau certificate de stare civila româneşti cu înscrierea menţiunilor cu privire la încetarea căsătoriei prin decesul soţului (pentru persoanele văduve)
  • sentinţa de divorţ românească rămasă definitivă şi irevocabilă/ hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau certificate de stare civila româneşti cu înscrierea menţiunilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi numele purtat in urma divorţului (pentru persoanele divorţate) 
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate (dacă acestea există)
 • documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu împreună cu traducerea autorizată în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:
  • a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, prelungirea succesivă a dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
  • a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat
  • a dobândit un drept de lungă şedere sau, după caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
  • a dobândit și cetăţenia statului respectiv;
  • a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
  • a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European sau în Confederația Elvețiană.
 • un document din care să rezulte necesitatea şi urgenţa eliberării paşaportului temporar (conform celor menționate în secțiunea Condiții), însoțit, după caz, de traducerea autorizată în limba română.

NOTĂ:

 • În cazul declarării furtului paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de autorităţile de poliţie, însoţită de o traducere în limba română efectuată de un traducător autorizat;
 • Pierderea paşaportului se declară la depunerea cererii de eliberare a unui nou document de călătorie;
 • În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

Toate documentele trebuie prezentate în original.

Certificatele de stare civilă plastifiate ori modificate sau completate fără drept sunt nule!

NOTĂ:

 • la depunerea cererii pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar cu domiciliul în străinătate, actul de identitate prezentat se retrage şi se transmite serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent, iar paşaportul anterior se anulează şi se restituie titularului;
 • cetăţeanul român care are domiciliul în străinătate îşi poate stabili oricând, în mod liber, domiciliul în România;
 • actele de stare civilă ale cetăţenilor români eliberate de autorităţile străine pot fi acceptate numai după efectuarea înscrierii sau transcrierii în registrele de stare civilă române, potrivit legii;
 • în cazul în care există diferenţe între nume şi prenume înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinătate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu