Cerere pentru Pașaport simplu temporar pentru cetățeni români majori cu domiciliul în străinătate (valabil 1 an)

Cetăţenii români care solicită eliberarea unui paşaport temporar trebuie să aibă atribuit un Cod Numeric Personal (CNP) care să fie înscris în certificatele de stare civilă româneşti sau în documentele de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate, paşaport). 

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu. La depunerea cererii pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar cu domiciliul în străinătate, actul de identitate prezentat se retrage şi se transmite serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent, iar paşaportul anterior se anulează şi se restituie titularului.

Paşaportul simplu temporar se eliberează în următoarele situaţii:

a) pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic (în acest caz, termenul de eliberare este de 45/60 zile lucrătoare); 

b) în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranţă ori conflict diplomatic şi are aplicată în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o ştampilă ori o viză eliberată de statul cu care ţara în care călătoreşte se află în conflict; 

c) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă; 

d) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize şi declară că trebuie să călătorească de urgenţă în străinătate; 

e) când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17 din Legea 248/2005; 

f) pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile şi care declară că este necesar să îşi continue călătoria în străinătate sau să îşi reglementeze şederea pe teritoriul unui stat;

g) în situaţii obiective în care, din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa persoanei pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

Depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului simplu temporar:

Prezenţa personală titularului la sediul consulatului este obligatorie la momentul depunerii cererii. 

Paşaportul simplu temporar nu conţine impresiunile digitale ale titularului, indiferent de vârsta acestuia. 

Se preia semnătura electronică a titularului, în momentul depunerii cererii.

Reglementările legale in vigoare NU permit depunerea cererilor pentru eliberarea paşapoartelor prin mandatar cu procură specială sau prin poştă.

Cererile pentru eliberarea paşaportului simplu temporar, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, fără ca prezenţa titularului să fie obligatorie. 


NOTE:

  • cetăţenii români nu pot deţine mai multe paşapoarte valabile (paşaport simplu electronic sau paşaport simplu temporar). Doar în anumite situaţii prevăzute în lege, pot deţine, concomitent, două astfel de paşapoarte (un un paşaport simplu electronic şi un paşaport simplu temporar sau două paşapoarte simple electronice);
  • cetăţenii români care sunt, concomitent, titulari a două paşapoarte valabile (paşaport simplu/paşaport simplu electronic şi paşaport simplu temporar sau un al doilea paşaport simplu electronic) au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la încetarea situaţiilor prevăzute de lege să predea autorităţilor competente unul din paşapoarte.


Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu