Cerere pentru Pașaport simplu temporar pentru cetățeni români majori cu domiciliul în străinătate (valabil 1 an)

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple temporare depuse în străinătate sunt soluţionate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României la care au fost depuse, paşaportul fiind eliberat direct de către acestea.

Termen de eliberare

  • în situaţia în care persoana declară că nu doreşte să i se elibereze un paşaport simplu electronic, paşaportul simplu temporar se eliberează în termenul legal prevăzut pentru eliberarea paşaportului simplu electronic (15 zile în cazul cererilor depuse în România, 45/60 zile lucrătoare în cazul cererilor depuse în străinătate)
  • în celelalte situaţii enumerate în secţiunea Condiţii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare lucrătoareÎn practică, acest tip de document de călătorie se eliberează, atât în ţară, cât şi în străinătate, în general, în aceeaşi zi. 

Ridicarea paşaportului simplu temporar 
Paşaportul simplu temporar se ridică de la serviciul public comunitar sau, după caz, de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate unde a fost depusă cererea, de titular sau de persoana care a formulat cererea ori de persoana împuternicită de aceştia printr-o procură specială autentificată.
Cetăţeanul român, inclusiv minorul, care şi-a stabilit domiciliul în străinătate are obligaţia ca, la eliberarea paşaportului simplu cu menţionarea statului de domiciliu, să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România emis de autorităţile române, dacă această formalitate nu a fost efectuată la depunerea cererii de eliberarea a paşaportului CRDS.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu