Cerere pentru Pașaport simplu temporar pentru cetățeni români majori cu domiciliul în străinătate (valabil 1 an)

Taxa (contravaloarea blanchetei) pentru eliberarea unui pașaport simplu temporar este de 20 de euro sau echivalentul în moneda locală.
Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu