Cerere pentru Pașaport simplu temporar pentru cetățeni români majori cu domiciliul în străinătate (valabil 1 an)

Paşaportul simplu temporar este documentul de călătorie care se eliberează cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Cetăţeanul român care şi-a stabilit domiciliul în străinătate poate depune cerere pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu. La depunerea cererii pentru eliberarea unui paşaport simplu temporar domiciliul în străinătate, actul de identitate (carte de identitate/ buletin de identitate) prezentat se retrage şi se transmite serviciului public comunitar pentru evidenţa persoanelor competent, iar paşaportul anterior se anulează şi se restituie titularului.

Valabilitatea pașaportului simplu temporar este de 1 an şi nu poate fi prelungită. 

Pentru a vă informa cu privire la informațiile specifice unei țări/unui Consulat, selectați țara / consulatul :
Solicitaţi serviciu